26 Nisan 2009 Pazar

Transplant
Transplant
kendi dışında bir şeyin suretidir imge, bir şeyi imlediği anda artık yalnızca imlediği şeyi değil, onun ötesinde başka birşeyi dile getiren, vücut bulduğu an kendisinden uzaklaşan bir dışsallıktır. Bu yüzden temsil ettikleri şeyi imgeler.. Hem artık o değildirler, vücut buldukları ve dilleştikleri an temsil ettikleri şeyi yitirmişlerdir..